PM2,5

Partícules en suspensió

Acceptable 24 µg/m3
Acceptable 24 µg/m3

Històric i previsió a 24 hores

Recomanacions en base al contaminant amb nivells més alts: